Σταχτοθήκες

M100001 Σταχτοθήκη Νο 2 AISI 430 – 94gr – 14,5cm

M100003 Σταχτοθήκη Νο 4 AISI 430 – 65gr – 11,5×11,5cm

M100002 Σταχτοθήκη Νο 3 AISI 430 – 111gr – 14×10,5cm

M100000 Σταχτοθήκη Νο 1 AISI 430 – 80gr – 14,5cm