Σουβλιά

M700000 Σουβλάκι Νο 1 AISI 430 – 25cm

M700001 Σουβλάκι Νο 2 AISI 430 – 30cm

M700002 Σουβλάκι Νο 3 AISI 430 – 35cm

M700003 Σουβλάκι Νο 4 AISI 430 – 40cm

M700005 Kοντοσούβλι Νο 1 AISI 430 – 92gr – 50cm

M700006 Kοντοσούβλι Νο 2 AISI 430 – 112gr – 60cm