Κουτάλες με πλαστική λαβή

M250000 Kουτάλα Πιρούνα Πλαστική Λαβή AISI 430 – 54gr 32cm

M200000 Kουτάλα Tρυπητή Πλαστική Λαβή AISI 430 – 85gr 33,5cm

M230002 Kουτάλα Σπάτουλα Ατρύπητη Πλαστική Λαβή AISI 430 – 73gr 33,5cm

M180000 Πρέσσα Πατάτας Πλαστική Λαβή AISI 430 – 105gr 26cm Ø8cm

M200002 Kουτάλα Κεψές Πλαστική Λαβή AISI 430 – 95gr 33,5cm 9,5cm Ø

M190000 Kουτάλα Bαθειά Πλαστική Λαβή AISI 430 – 103gr 30,5cm

M220000 Kουτάλα Σάλτσας Πλαστική Λαβή AISI 430 – 68gr 27,5cm

M230000 Kουτάλα Σπάτουλα Πλαστική Λαβή AISI 430 – 73gr 33,5cm

M210000 Kουτάλα Ραγού Πλαστική Λαβή AISI 430 – 69gr 33,5cm