Φτυάρια

M260002 Τρίφτης Γίγας AISI 430 – 231gr 10,5x8x23,5cm

M080027 Φτυαράκι Μικρό Σόμπας DPC Γαλβανιζέ 155gr – 38,5x11cm

M080029 Φαράσι Γαλβανιζέ DPC Γαλβανιζέ M080025 284gr – 38×22,5cm

M080025 284gr – 38×22,5cm Mασιά Κάρβουνου DPC Γαλβανιζέ 260gr – 47cm