Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Kουτάλα Πιρούνα με πλαστική λαβή

M250000 Kουτάλα Πιρούνα Πλαστική Λαβή AISI 430 - 54gr 32cm

Kουτάλα Tρυπητή με πλαστική λαβή

M200000 Kουτάλα Tρυπητή Πλαστική Λαβή AISI 430 - 85gr 33,5cm

Kουτάλα Σπάτουλα με πλαστική λαβή

M230002 Kουτάλα Σπάτουλα Ατρύπητη Πλαστική Λαβή AISI 430 - 73gr 33,5cm

Πρέσσα Πατάτας με πλαστική λαβή

M180000 Πρέσσα Πατάτας Πλαστική Λαβή AISI 430 - 105gr 26cm Ø8cm

Kουτάλα Κεψές με πλαστική λαβή

M200002 Kουτάλα Κεψές Πλαστική Λαβή AISI 430 - 95gr 33,5cm 9,5cm Ø

Kουτάλα Bαθειά με πλαστική λαβή

M190000 Kουτάλα Bαθειά Πλαστική Λαβή AISI 430 - 103gr 30,5cm

Kουτάλα Σάλτσας με πλαστική λαβή

M220000 Kουτάλα Σάλτσας Πλαστική Λαβή AISI 430 - 68gr 27,5cm

Kουτάλα Σπάτουλα με πλαστική λαβή

M230000 Kουτάλα Σπάτουλα Πλαστική Λαβή AISI 430 - 73gr 33,5cm

Kουτάλα Ραγού με πλαστική λαβή

M210000 Kουτάλα Ραγού Πλαστική Λαβή AISI 430 - 69gr 33,5cm