Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Kουτάλα Κεψές με inox λαβή

M240003 Kουτάλα Κεψές ΙΝΟΧ Λαβή AISI 430 - 113gr 37cm

Kουτάλα Πιρούνα με inox λαβή

M250001 Kουτάλα Πιρούνα ΙΝΟΧ Λαβή AISI 430 - 77gr 36cm

Kουτάλα Σπάτουλα με inox λαβή

M230001 Kουτάλα Σπάτουλα ΙΝΟΧ Λαβή AISI 430 - 85gr 35cm

Kουτάλα Tρυπητή με inox λαβή

M200001 Kουτάλα Tρυπητή ΙΝΟΧ Λαβή AISI 430 - 103gr 37cm

Kουτάλα Bαθειά με inox λαβή

M190001 Kουτάλα Bαθειά ΙΝΟΧ Λαβή AISI 430 - 117gr 32,5cm - Ø9,5

Kουτάλα Σπατουλάκι με inox λαβή

M240002 Kουτάλα Σπατουλάκι Ατρύπητη ΙΝΟΧ Λαβή AISI 430 - 80gr 27cm

Kουτάλα Σπάτουλα Ατρύπητη με inox λαβή

M230003 Kουτάλα Σπάτουλα Ατρύπητη ΙΝΟΧ Λαβή AISI 430 - 95gr 33,5cm

Kουτάλα Σάλτσας με inox λαβή

M220001 Kουτάλα Σάλτσας INOX Λαβή AISI
430 - 80gr 29cm

Kουτάλα Ραγού με inox λαβή

Μ210001 Kουτάλα Ραγού ΙΝΟΧ Λαβή AISI 430 - 84gr 35cm